Program

Idrætshøjskolen i Sønderborg

Arrangement ved Jane, Anne og Susanne

12. oktober 2023

17:00 - 19:30
Idrætshøjskolen
Friheds Allé 42
6400 Sønderborg

Vi mødes ved hovedindgangen i Kongegården

IHS hovedindgang i Kongegården

Velkomst.

Rundvisning på skolen:
arkitektur, udsmykning, funktion, placering.

Krea, te og kaffe

Aftensmad

Hvad rører sig i højskolekredse?

Opsamling

Af hensyn til forplejning bedes I tilmelde jer til: Jane Ewers

Senest den 10/10.

Idrætshøjskolens hjemmeside